FANDOM


Efflogo

See: Events

ROUND 1
Klorrel 3 - 0 Xsilian
Lucky 0 -3 Skyguy
Shadow 0 - 3 Sexy
Aton 3 - 0 Andrei


ROUND 2
Tendo 3 - 0 Klorrel
Dzolo 3 -0 Raven
Azai 3-2 Alcivar
Boneweaver 3 - 1 Skyguy
Sexy 3 - 2 Apophis
Maximus 3 - 0 Snap
Sart 3 - 0 Ivan
Aton 3 - 0 Pwnzor


Quarter Finals Tendo 0 - 3 Dzolo
Boneweaver 3 - 0 Azai
Sexy 3 - 1 Maximus
Sart 3 - 0 Aton


Semi-Finals
Dzolo 2 - 1 Boneweaver
Sart 3 - 1 Sexy


Final
Dzolo 3 -1 Sart


Match for the Champion Title
Dzolo 3 - 1 Zulu


Tournament 5 photo